change

Skolens Change-prosjekt

Hvert år drar noen elever og ansatte til Nepal for å jobbe som frivillige på et dagsenter for utviklingshemmede barn.  Arbeidet består i lek og aktivitet med barna på senteret, samt noe praktisk arbeid. Første tur med elever og ansatte var 2011.

Change-prosjektet er noe hele skolen er engasjert i.  Hver høst har vi blant annet Nepaluke på skolen. Da produserer elever og ansatte en rekke flotte produkter som selges på det årlige julemarkedet i november. Julemarkedet har i løpet av de siste årene vokst seg stadig større. Det kommer flere hundre besøkende, og vi får inn godt over 100.000 kr herfra til prosjektet hvert år.  

Elevbedrifter på skolen og overskudd derfra bidrar også økonomisk inn i prosjektet. En av elevbedriftene på programområdet Service og samferdsel er en fysisk butikk på skolen hvor det er salg av produkter fra Nepal.  

Hovedmålsettingen med dette prosjektet er at elevene med sin deltakelse og sitt fokus skal oppleve en forandring på innsiden og vokse som enkeltmennesker, derav navnet Change. Elevene får innblikk i og kjennskap til en kultur som er veldig forskjellig fra sin egen, og de som drar til Nepal får oppleve å være en ressurs for barna på dagsenteret.

Change-prosjektet har en egen Facebook side. Trykk på linken for å komme til siden: Change-prosjektet