Vår skole

Øvrebø videregående skole er en privat videregående skole som har tilbud til elever som trenger tett oppfølging i et mindre skolemiljø.

Skolen gir den samme utdanning som den offentlige videregående skole og er godkjent av Statens Lånekasse for utdanning. Det koster ingenting å gå ved Øvrebø videregående skole.

Personalet ved skolen er dyktige og engasjerte. De gjør alt de kan for at du som elev skal trives, lære og ha det godt på skolen. Undervisningen organiseres i små grupper.
Vi er opptatt av å ivareta deg som elev, både i forkant av skolestart, gjennom godt læringsmiljø og i støtte til videre utdanning.

Vi gjør skolehverdagen så spennende og variert som mulig. I løpet av skoleåret er vi på ulike ekskursjoner, og arrangerer felles aktiviteter for elevene. Sammen tar vi ansvar for at du skal finne deg til rette i et trygt skolemiljø. 

Visjon og verdier

Øvrebø videregående skole er en friskole drevet i regi av Blå Kors. Skolen er godkjent etter friskoleloven § 2-1, bokstav a og f. Ved inntak til skolen er det en forutsetning at alle elevene må fremlegge sakkyndig dokumentasjon som viser at de har behov for særskilt tilrettelagt opplæring.

Et mål for alle – alle i mål

Gjennom visjonen: Et mål for alle, – Alle i mål, tilrettelegges opplæringen slik at hver enkelt elev får god, tilpasset undervisning i klasser organisert med inntil 12 elever.

Skolen tilbyr utdanning innenfor følgende programområder:

  • Helse og oppvekst
  • Bygg – og anleggsteknikk
  • Teknikk og industriell produksjon
  • Service og samferdsel.

Mer informasjon om utdanningsprogrammene finner du her:

Skolen er godkjent for 112 elever.

Blå Kors

Blå Kors er en felleskristen, diakonal organisasjon. Blå Kors bygger på et kristent menneskesyn som legger vekt på menneskets ukrenkelige verdi, og organisasjonens hovedoppgave er å utøve medmenneskelighet og nestekjærlighet i praksis.

Visjon:

«Med hjerte, kunnskap og kraft skaper Blå Kors muligheter for mestring og mening»

Verdier:

Medmenneskelighet – verdighet – egenkraft - kvalitet

Denne visjonen og disse verdiene skal gjennomsyre arbeidet vårt på Øvrebø videregående skole og alle de andre virksomhetene i Blå kors.