Øvrebø videregående skole 50 år

100 elever, 9 utdanningsprogram og 45 ansatte. Slik er realiteten i 2017. Hvordan startet egentlig det hele?

La oss gå helt tilbake til begynnelsen. Det hele startet med et vakkert gårdsbruk midt i den vesle grenda Loland. En mann ved navn Tønnes Dalan solge i 1947 sin flotte gård på Loland til Byggmester Timenes- som igjen solgte gården til Blå Kors Sørlandet samme år. Det var slik det startet, med et gårdsbruk på 275 mål. I mange år ble gården kun benyttet til behandling av alkoholikere, i fine omgivelser- langt fra folk. Blå Kors kunne sakene sine- og mange fikk livet sitt forandret her. 

De som var på Lolandsheimen slet som nevnt med rusproblemer, og trengte å få tankene over på noe annet. Arbeid skulle nå bli terapi- og det er fult fokus på nettopp dette i 1967:  å lære seg ett nytt yrke gjennom å arbeide. Nå skal det sveises og forskales- og de første klassene innen disse fagene hadde 8 elever i hver klasse. Inspektør Odd Hamre fra Kristiansand yrkesskole er med som veileder og kontaktperson, og det blir skikkelig sving på sakene.  Hele mennesket skal hjelpes- og mennesket skal ut i arbeid!I Øvrebø videregående skole er en realitet, og i 1967 er de første elevene i sving. Navnet på skolen var riktig nok ikke helt etablert enda.De første årene het skolen "Yrkesopplæringen ved Lolandsheimen", og tilbudet besto av 5 mnd kurs i sveising og forskalingssnekkere og tømring. Skolen fikk ikke navnet "Øvrebø vgs" før i 1981. 

 

Over: Sveising på Øvrebø anno 1967. Til venstre bestyrer ved Lolandsheimen, Knut Inge Mathiesen. Eleven i midten. Til høyre ser vi Finn Helge Lundevold.

Den aller første læreren fra 1967 het Arne Homdahl, ellers arbeidet Øystein Eliassen på Lolandsheimen med et byggeoppdrag fra 1966-1970. Etter endt oppdrag ble Eliassen igjen på Loland, og ble den første tømrer-læreren ved tømrer-kurset som kom i gang i august 1970. Etter 8 år ville Eliassen videre og Tarjei Jørgensen tok over som tømrerlærer.  Andre kjente og kjære lærere som har vært med siden begynnelsen er Steinar Tolfsen og Finn Helge Lundevold- to karer med hjerte for elevene. 

Over: Finn Helge Lundevold- en god lærer med godt humør. 

Alt var ikke bare fryd og gammen i skolens spede begynnelse. Mange klarte seg bra, og kom seg ut i jobb. Frafallet viser seg allikevel å være stort ved den nyopprettede skolen- mange slutter midt i året, og vender tilbake senere. Elevgruppa har problemer med å fullføre. På grunnlag av dette uvikles modulsystemet som skolen bruker den dag i dag. Et skoleår er delt inn i 4 moduler- og for å bestå skoleåret må elevene bestå hver modul. Tilbakemelding og vurdering gis etter hver modul- og eleven vet dermed hvor han står, og hva som skal til for å gjøre det enda bedre i neste modul. Trass i modulsystemet blir det gradevis færre elever fra Lolands-heimen, og utover på slutten av 80 tallet, og starten av 90 tallet øker etterspørselen utenfra- flere vil gå på den lille skolen i skogkanten. De fleste som får plass har falt ut av ordinær videregående skole,  drevet litt med rus eller hatt et litt ustrukturert liv med behov for tettere oppfølging enn det den vanlige skolen kan gi. Det er på den tiden ikke så mange andre tilbud for denne elevgruppen- så Øvrebø vgs ble et naturlig valg. 

For å få til en god skole kreves god ledelse. Skolen fikk sin første rektor i 1981 (og fra nå het skolen også Øvrebø videregående skole)- og det var sannelig den samme rektoren vi har den dag i dag. Ole Arild Endresen har vært rektor i hele 27 år! Fra 1988-1997 var Oddvin Larsen inne som rektor, mens Ole Arild jobbet  i tømrerbransjen. Noe riktig må de ha gjort- for utviklingen har vært konstant gjennom hele Øvrebø videregående sin historie. 

 

Over: Vår første (og nåværende) rektor, Ole Arild Endresen, fra den tiden han var fersk innen rektoryrket. 

Også på 90 tallet skjer det forandringer. Den store "kvinnerevolusjonen" på Øvrebø videregående skole er en realitet, med Janne Roland og Elin Åsen i spissen. Disse to ble ansatt i 1997, og fra når av gjør de mer typiske "jenteklassene" gjør sitt inntog, med helse og sosial og barn\ungdom- og endelig blir det mer en 2 kvinnlige ansatte ved skolen. Jentene skaper liv og røre- og skolen vokser videre. Vg2 miljø og vedlikehold blir Anne Marie Føreland sin første post- før hun gikk over til helse og sosial-linjen.  På 90-tallet får skolen også sitt eget opplæringskontor for lærlinger. 

 

Over: Det var i mange år kun en ansatt kvinne ved Øvrebø vgs. På 90 tallet endrer dette seg. 

Mye har, som vi ser, skjedd siden 1967, utviklingen og utvidelsene har skjedd over tid- og skolen har, i følge rektor, aldri vært bedre enn det den er i dag. Skolen er fortsatt kun for elever med dokumentert behov for særskilt tilrettelagt opplæring.  og ved skolestart 2017 vil en kunne starte ved en av disse utdanningsprogrammene:

-vg1 bygg og annleggsteknikk

-vg2 byggteknikk

-vg1 helse og oppvekst

-vg2 helsearbeiderfag

-vg2 barn og ungdomsarbeider

-vg1 teknikk og industri

-vg2 industriteknikk

-vg1 service og samferdsel

-vg2 salg, service og sikkerhet

Over: Elever og lærere ved ØVS anno 2016.

Her ved skolen gjør de ansatte det beste for at den enkelte elev skal få et godt tilrettelagt sosialt og faglig skoletilbud, med tett oppfølging. Målet vår er "et mål for alle- alle i mål" - og alle trenger ikke ha det samme målet, men vi gjør vårt ytterste for at den enkelte elev skal nå sitt mål, om det er fagbrev eller bestått skolegang. Men, hvorfor velge Øvrebø videregående skole?

Vi har listet opp noen gode grunner til hvorfor du bør velge Øvrebø videregående skole:

-Små klasser (8-10 elever pr.klasse)

-Mange sosialrådgivere som er der for å hjelpe deg! 

-God og jevnlig oppfølging av hver enkelt elev

-Solid faglig opplæring, både i teori og praksis

-Gratis frokost hver dag

-Ingen hjemmelekser

-Turer til vår hytte på Hovden- kostnadsfritt.

-Egne skolebusser som går fra både Iveland, Vennesla, Kristiansand, Søgne- og områdene rundt. 

-Naturskjønne omgivelser rett utenfor skoledøra

-Alle elevene får hver sin bærbare PC eller I-pad til disposisjon i undervisningen (gratis)

-Utveksling til Asia med skolens "change-prosjekt"

-Fredags-lunsj annenhver uke,med aktiviteter og mat til alle elever

-Du får karakterer 4 ganger i året, tryggere og mer forutsigbart for deg. 

Sjekk ut vår 50-års jubileums-film: 

 

Skoler blir ikke eldre- de blir bare bedre sies det. Dette tror vi stemmer. Vi sier uansett :"hipp hurra for verdens beste skole, Øvrebø videregående skole".  Vi gleder oss til de 50 neste årene! 

 

Skolen tilbyr:

  • Gratis frokost
  • Små klasser
  • Tett oppfølging
 
  • Leksefri skole
  • Egen hytte på Hovden
  • Egne skolebusser

 

Oppslagstavla

  

Følg oss på: