VG 1 Teknikk og industrifag

Liker du å skru og fikse på biler og/eller tekniske duppeditter. Eller synes du det er spennende med ny teknologi, arbeid etter tegninger og prosedyrer? Kanskje TIP er noe for deg?

Søk plass

Vg1 Teknikk og industriell produksjon er en av de utdanningsprogrammene som gir bredeste grunnlag for videre utdanning. Utdanningsprogrammet TIP fører fram til yrker innen teknisk industri, skipsindustri, teknologiskindustri, bilindustri, kjemisk prosessindustri og i oljebransjen. Helse, miljø og sikkerhet står sentralt i disse yrkene, hvor det å arbeide etter prosedyrer og tegninger og med registrering og dokumentasjon er viktig. Teknikk og industriell produksjon åpner opp for ca 60 forskjellige yrker. Alt fra industrimekanikar, verktøymakar, platearbeidar, materialeadministrasjon, matros, motormann til det å bli yrkessjåfør.

Kurset er i tråd med godkjente læreplaner for Teknikk og industriell produksjon. Læreplanen for Teknikk og industrill produksjon Vg1 består av 4 ulike hovedområder:

 

Produksjon

Sponbearbeiding
Sammenføyning
Materiallære
Kjemi/prosess

Tekniske tjenester

Maskinelementer og montering
Elektroteknikk
Hydraulikk og pneumatikk

Dokumentasjon og kvalitet

Kvalitetssikring
Tegningslesing
HMS

Prosjekt til fordypning

I dette faget har elevene mulighet til å være i praksis hos en bedrift innen programfagområdet, 1 dag i uken.
Noen elever er på skolen og jobber med oppgaver knyttet til programfagområdet.
Faget består også av en teoretisk del.


Etter at du har fullført og bestått Vg1 Teknikk og industriell produksjon har du mulighet til å velge mellom mange forskjellige Vg2 områder.
Men Øvrebø videregående skole tilbyr Vg2 Industriteknologi.

Noen av de andre alternativene du har:  

  • Arbeidsmaskiner
  • Bilskade, lakk og karosseri
  • Brønnteknikk
  • Industriell møbelproduksjon
  • Industritekstil og designe
  • Kjemiprosess
  • Kjøretøy
  • Laboratoriefag 
  • Maritime fag