bygg-bilde

VG1 Bygg- og anleggsteknikk

Trives du med å holde på med praktiske ting? Liker du å bygge og skape ting med hendene? Da kan byggfag være noe for deg. Med denne utdanningen kan du bygge på til fagbrev innen en rekke yrkesfag.

Søk plass

Utdanningen følger nasjonal læreplan for Bygg og anleggsteknikk. Læreplanen består av 3 ulike hovedområder:

Produksjon
Elevene skal i dette faget bli kjent med de forskjellige materialene som er sentrale innen bygg og anlegg: tre, betong, ulike typer metaller og kjemiske stoffer.
Et mål er også å bli kjent med verktøy som brukes i yrkene: Håndverktøy, industrimaskiner, anleggsmaskiner.
Praksisering av helse, miljø og sikkerhet og kvalitetssikring.
Utførelses av arbeidsoppgaver tilpasset vg1-nivå, som innebærer planlegging, gjennomføring, dokumentasjon og vurdering av eget arbeid.

Tegning og bransjelære
Utførelse av enkle tegninger og dokumentasjoner av produkter som produseres i bygg og anleggsbransjen.
Praktisk bruk av måleverktøy.
Bruk av IKT-baserte tegneprogrammer og enkle kalkulasjons- og beregningsprogrammer.
Regelverk og planlegging av tiltak i forbindelse med HMS.
Organisering og planlegging - forhold mellom de ulike yrkene.

Yrkefaglig fordypning
I dette faget har elevene mulighet til å være i praksis i en bedrift 1 dag i uken.
Noen elever er på skolen og jobber med oppgaver knyttet til programfagområdet.
Faget består også av en teoretisk del.

Etter at du har fullført og bestått vg1 Bygg og anlegg, kan Øvrebø videregående skole tilby VG2 byggteknikk.

Andre alternativer etter vg1 er:
Anleggsgartner- og idrettsanleggsfag
Anleggsteknikk
Design og trearbeid
IKT- servicefag
Idustriell møbelproduksjon
Klima-, energi- og miljøteknikk
Overflateteknikk
Treteknikk
Feierfaget
Glassfaget
Isolatørfaget
Steinfaget

Se hele læreplanen her: VG1 Bygg- og anleggsteknikk