1bygg-bilde

VG2 Tømrer

Vil du være med på å skape og ta vare på samfunnets verdier? Da kan det være tømrer er noe for deg.

Søk plass

Opplæringen i tømrerfaget skal bidra til å utvikle dyktige håndverkere og fagarbeidere i et yrke hvor det skjer en kontinuerlig utvikling av metoder, verktøy og materialer.
Tømrerfaget handler om å bygge nye trebygninger og andre trekonstruksjoner, vedlikeholde, bevare de eksisterende, og videreføre kulturtradisjonen i faget.

Kurset er i tråd med godkjente læreplaner for Byggteknikk. Læreplanen for Tømrer Vg2 består av 3 ulike hovedområder i tillegg til yrkesfaglig fordypning:

  • Konstruksjoner og klimaskall
  • Materialegenskaper, varmeisolering og tetting
  • Vinduer, dører og innvendig arbeid

Yrkesfaglig fordypning

I dette faget får eleven mulighet til å være i praksis hos en bedrift. Elevene kan være med å velge selv hvor de vil være i praksisen. Men har de ingen ønsker har skolen et samarbeid med enkelte bedrifter og vil derfor være behjelpelige med å finne en praksisplass.

Etter at du har fullført og bestått Vg2 Byggteknikk, har skolen et eget opplæringskontor. Øvrebø opplæringskontor vil være behjelpelig med å finne en læreplass til deg.
Etter at du har gått 2 år som lærling, kan du gå opp å ta fagbrevet.

Ved Øvrebø opplæringskontor har du mulighet for lærekontrakt innen disse programfagområdene:

  • tømrerfaget
  • betongfaget
  • murerfaget
  • stillasbyggerfaget
  • forskalingsfaget

Ønsker du å gå videre på skole å ta generell studiekompetanse, kan sosialrådgiver være med å hjelpe deg å søke og å gi deg mer informasjon om dette.

Se hele læreplanen her: VG2 Tømrer