Visjon og verdier

Øvrebø videregående skole er en friskole drevet i regi av Blå Kors. Skolen er godkjent etter friskoleloven § 2-1, bokstav a og f. Ved inntak til skolen er det en forutsetning at alle elevene må fremlegge sakkyndig dokumentasjon som viser at de har behov for særskilt tilrettelagt opplæring.

Et mål for alle – alle i mål

Gjennom visjonen: Et mål for alle, – Alle i mål, tilrettelegges opplæringen slik at hver enkelt elev får god, tilpasset undervisning i klasser organisert med inntil 12 elever.

Skolen tilbyr utdanning innenfor følgende programområder:

  • Helse og oppvekst
  • Bygg – og anleggsteknikk
  • Teknikk og industriell produksjon
  • Service og samferdsel.

 

Mer informasjon om utdanningsprogrammene finner du her:

Skolen er godkjent for 112 elever.

 

Blå Kors

Blå Kors er en felleskristen, diakonal organisasjon. Blå Kors bygger på et kristent menneskesyn som legger vekt på menneskets ukrenkelige verdi, og organisasjonens hovedoppgave er å utøve medmenneskelighet og nestekjærlighet i praksis.

Visjon:

«Med hjerte, kunnskap og kraft skaper Blå Kors muligheter for mestring og mening»

Verdier:

Medmenneskelighet – verdighet – egenkraft - kvalitet

Denne visjonen og disse verdiene skal gjennomsyre arbeidet vårt på Øvrebø videregående skole og alle de andre virksomhetene i Blå kors.